Groen Dichterbij

Laden Evenementen

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Daarom zijn IVNhet Oranje FondsBuurtlink.nl en SME Advies, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, in 2012 gestart met Groen Dichterbij. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt deze groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. In drie jaar tijd is Groen Dichterbij uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling. Vanaf 2015 wordt Groen Dichterbij uitgevoerd door IVN en SME Advies.

Groendichterbij.nl

Groen Dichterbij ondersteunt groene buurtprojecten op allerlei manieren. Deze website speelt hierbij een centrale rol. Je vindt op de site o.a. het volgende:

  • Doe mee als als Groen Dichterbij-project en maak een profiel aan op de site. Laat anderen daarop zien hoe jouw buurt met vergroening bezig is! Ook kun je andere buurtprojecten bekijken.
  • Door je project aan te melden worden jullie deel van het Groen Dichterbij-netwerk en word je door het Support Team-lid van jullie regio op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, regiobijeenkomsten & cursussen.
  • Op je profiel kun je vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Heb je iets nodig voor je project? Extra handen expertise, materialen etc? Of kun je andere projecten iets bieden? Plaats dit dan op je profiel. Zo kunnen projecten van elkaar zien wat ze nodig hebben en onderling contact zoeken.
  • Kennis en inspiratie opdoen. Je vindt in de Kennisbank voorbeeldprojecten, links, publicaties en een uitgebreide Vraag & Antwoord over groen, participatie, regelgeving, fondsen, etc.

Doelstellingen

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk  aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Wij bieden deze buurtprojecten een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. We organiseren regionale ontmoetingen voor initiatiefnemers van groene buurtprojecten voor ontmoeting & kennisuitwisseling. Op deze manier willen we de sociale cohesie in buurten verbeteren en de natuur in de bebouwde omgeving een sterke impuls geven

Groen Dichterbij

Organisator

Telefoon: 0641401441
Email:
Website: Bekijk website

Aankomende Evenementen

  • Er zijn geen resultaten gevonden.